Hệ thống tự động mua perfectmoney , pm

Category: mua pm , mua perfectmoney , perfectmoney

Tại sao nên chọn https://transferpm.com ?

Giao dịch đơn giản , giá cả cạnh tranh

Tài khoản của bạn sẽ có tiền trong vòng 5-30 giây

Account name: Nhập tên account mà bạn muốn (cái này không quan trọng lắm) Name: Nhập tên thật của bạn (quan trọng) City: Nhập tên thành phố đang sinh sống Adress: Nhập địa chỉ hiện tại thật của bạn (quan trọng) Country: Nhập quốc gia bạn đang sinh sống lâu dài (Vietnam) State/Provine: Cái này bạn không bị buộc phải điền. Zip/Postal code: Điền mã bưu chính nơi bạn đang ở – ở Hà Nội là 10000 Email: Nhập địa chỉ email của bạn (quan trọng) Phone/Fax: Số phone/fax của bạn (không quan trọng) Account type: Chọn Persernal (tài khoản cá nhân) Password: Nhập mật khẩu của bạn bắt buộc phải bao gồm đồng thời có cả chữ và số (ko ký tự đặc biệt) Retype password: Nhập lại mật khẩu ở trên để xác nhận độ chính xác Turning number: Nhập chuỗi số giống như hình bên cạnh nó hiển thị Đánh dấu vào ô I agree with term and conditions Bấm nút Register

Nếu không thành công bạn sẽ không nhận được thông báo tạo tài khoản thành công này và bạn sẽ phải thực hiện lại chính xác các thao tác trên: Perfect Money sẽ gửi tới email của bạn một thư với các thông tin tài khoản liên quan. Để đăng nhập vào tài khoản bạn chọn Login: Member ID: Số ID bạn nhận được trong Gmail. Password: Mật khẩu đăng kí. Turing number:Mã captcha hiện thị xác nhận danh tính. Để lấy số tài khoản nhận chuyển tiền bạn login vào tài khoản bằng ID được cấp và xem số tài khoản của minh.